جستجو

 جستجوی مرکزی
 پژوهشگران
 طرح فناورانه
 طرح ها/پروژه ها
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده در همایش /کنگره
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 اخبار پژوهشی
 نشريات

مستندات

اولویت ها ودستورالعمل های پژوهشی

 • ساير

  اولویت های پژوهشی

  دستور العمل تشویق مقالات چاپ شده

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی

  کدهای اخلاقی ناظر بر طرح پژوهشی

  کدهای اخلاقی کار آزمایی بالینی

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی حیوانات

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی گروه های آسیب پذیر

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  کدهای اخلاقی پژوهش های مرتبط با HIV، AIDS

  کدهای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

  کدهای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

راهنماهای سامانه

 • ساير

  راهنمای ثبت نام

  راهنمای فرایندارسال طرح پژوهشی

  (جدید)فرم ارائه گزارش میانی طرح پژوهشی

  (جدید)فرمت ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی

  آشنایی با کارتابل شخصی

  راهنمای تکمیل فرم طرح پژوهشی

  اسامی کارشناسان سامانه

  راهنمای داوری طرح

  راهنمای ارسال گزارش پیشرفت طرح به ناظر

تماس با ما

تهران rms@uswr.ac.ir
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.5.0