جستجو

 جستجوی مرکزی
 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 ترجمان دانش
 طرح فناورانه
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده در همایش /کنگره
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 اخبار پژوهشی
 نشریات

مستندات

اولویت ها ودستورالعمل های پژوهشی

 • ساير

  اولویت های پژوهشی سال 1397

  دستور العمل تشویق مقالات چاپ شده

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی

  کدهای اخلاقی ناظر بر طرح پژوهشی

  کدهای اخلاقی کار آزمایی بالینی

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی حیوانات

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی گروه های آسیب پذیر

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  کدهای اخلاقی پژوهش های مرتبط با HIV، AIDS

  کدهای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

  کدهای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

  دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

  کاربرگ ارائه اید/ طرح فناوری جهت ارائه به دوره پیش رشد

  کاربرگ طرح محصول فناوری جهت ارائه به مرکز رشد

راهنماهای سامانه

 • ساير

  راهنمای ثبت نام

  راهنمای فرایندارسال طرح پژوهشی

  (جدید)فرم ارائه گزارش میانی طرح پژوهشی

  (جدید)فرمت ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی

  آشنایی با کارتابل شخصی

  راهنمای تکمیل فرم طرح پژوهشی

  اسامی کارشناسان سامانه(جدید)

  راهنمای داوری طرح

  راهنمای ارسال گزارش پیشرفت طرح به ناظر

  دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

  راهنمای ثبت پروپزال پایان نامه برای دریافت کد اخلاق

  شرایط چاپ کتاب گردآوری

  شرایط چاپ کتاب ترجمه

  شرایط چاپ کتاب تالیفی

تماس با ما

تهران rms@uswr.ac.ir
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.7.0