جستجو

 جستجوی مرکزی
 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 ترجمان دانش
 رسانه هاي منتج از طرح
 طرح فناورانه
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده در همایش /کنگره
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 اخبار پژوهشی
 نشریات

مستندات

اولویت ها ودستورالعمل های پژوهشی

 • قوانين کميته اخلاق

  دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کمیته اخلاق در پژوهش (1399)

  دستورالعمل دریافت کد اخلاق برای پژوهش های چند مرکزی

  دستورالعمل دریافت کد اخلاق برای کارآزمایی های بالینی

 • اولويت هاي پژوهشي

  اولویت های پژوهشی سال 1397

  اولویت های پژوهشی سال 1400

 • قوانين فعاليت هاي فناورانه

  کاربرگ ارائه ایده/ طرح فناوری جهت ارائه به دوره پیش رشد

  کاربرگ طرح محصول فناوری جهت ارائه به مرکز رشد

  شیوه نامه حمایتی پایان نامه محصول محور

 • کدهاي اخلاق در پژوهش هاي پزشکي

  کدهای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

  کدهای اخلاقی کار آزمایی بالینی

  کدهای اخلاقی ناظر بر طرح پژوهشی

  کدهای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

  کدهای اخلاقی پژوهش های مرتبط با HIV، AIDS

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی گروه های آسیب پذیر

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی حیوانات

 • ساير

  دستور العمل تشویق مقالات چاپ شده

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی

راهنماهای سامانه

 • راهنماي عمومي

  راهنمای ثبت نام

  آشنایی با کارتابل شخصی

  راهنمای تدوین خبر برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور (لینک)

  راهنمای برگزاری جلسه و ثبت صورتجلسه

  راهنمای کارتابل شخصی

 • راهنماي طرح هاي پژوهشي

  راهنمای فرایندارسال طرح پژوهشی

  (جدید)فرم ارائه گزارش میانی طرح پژوهشی

  (جدید)فرمت ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی

  راهنمای تکمیل فرم طرح پژوهشی

  راهنمای داوری طرح

  راهنمای ارسال گزارش پیشرفت طرح به ناظر

  فرمت پیشنهاد پژوهشی

 • راهنماي پايان نامه

  راهنمای ثبت پایان نامه

  راهنمای ثبت پایان نامه-طرح؛دانشجو

  راهنمای ثبت پایان نامه-طرح؛ کارشناس

  راهنمای ثبت پایان نامه محصول محور

 • راهنماي کتاب

  شرایط چاپ کتاب گردآوری

  شرایط چاپ کتاب ترجمه

  شرایط چاپ کتاب تالیفی

  راهنمای داوری کتاب

 • راهنماي کميته اخلاق در پژوهش

  راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه

  فرم خام رضایت آگاهانه

  راهنمای دریافت کد اخلاق از سامانه ملی

  راهنمای داوران اخلاقی طرح ها و پایان نامه ها

  راهنمای ملاحظات اخلاقی در انواع پژوهش

تماس با ما

تهران rms@uswr.ac.ir
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.7.0