جستجو

 جستجوی مرکزی
 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 ترجمان دانش
 طرح فناورانه
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده در همایش /کنگره
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 اخبار پژوهشی
 نشریات

مستندات

اولویت ها ودستورالعمل های پژوهشی

 • قوانين کميته اخلاق

  کدهای اخلاقی ناظر بر طرح پژوهشی

  کدهای اخلاقی کار آزمایی بالینی

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی حیوانات

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی گروه های آسیب پذیر

  کدهای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  کدهای اخلاقی پژوهش های مرتبط با HIV، AIDS

  کدهای اخلاقی پژوهش های ژنتیک

  کدهای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

  دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 • اولويت هاي پژوهشي

  اولویت های پژوهشی سال 1397

  اولویت های پژوهشی سال 1400

 • قوانين فعاليت هاي فناورانه

  کاربرگ ارائه ایده/ طرح فناوری جهت ارائه به دوره پیش رشد

  کاربرگ طرح محصول فناوری جهت ارائه به مرکز رشد

  شیوه نامه حمایتی پایان نامه محصول محور

 • ساير

  دستور العمل تشویق مقالات چاپ شده

  دستورالعمل تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی

راهنماهای سامانه

 • راهنماي عمومي

  راهنمای ثبت نام

  آشنایی با کارتابل شخصی

  راهنمای تدوین خبر برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور (لینک)

 • راهنماي طرح هاي پژوهشي

  راهنمای فرایندارسال طرح پژوهشی

  (جدید)فرم ارائه گزارش میانی طرح پژوهشی

  (جدید)فرمت ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی

  راهنمای تکمیل فرم طرح پژوهشی

  راهنمای داوری طرح

  راهنمای ارسال گزارش پیشرفت طرح به ناظر

  دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 • راهنماي پايان نامه

  راهنمای ثبت پایان نامه

  راهنمای ثبت پایان نامه-طرح؛دانشجو

  راهنمای ثبت پایان نامه-طرح؛ کارشناس

  شیوه نامه حمایتی پایان نامه محصول محور

 • راهنماي کتاب

  شرایط چاپ کتاب گردآوری

  شرایط چاپ کتاب ترجمه

  شرایط چاپ کتاب تالیفی

  راهنمای داوری کتاب

تماس با ما

تهران rms@uswr.ac.ir
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.7.0