دستورالعمل تهیه خبر (ترجمان دانش)، از طریق لینک پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور یا راهنمای سامانه

تصویر خبر

پژوهشگر گرامی، جهت تهیه خبر مرتبط با پژوهش های سلامت، می توانید از طریق لینک زیر به بخش راهنمای تهیه خبر در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور اقدام نموده یا به بخش راهنمای عمومی سامانه مراجعه فرمایید.


تاریخ انتشار خبر : 1400/11/10