دریافت کد اخلاق برای پژوهش کارآزمایی بالینی خاص (برای مشاهده متن کامل به بخش قوانین اخلاق در پایین همین صفحه مراجعه کنید)

تصویر خبر

براساس مصوبه دومین جلسه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، کلیه مطالعات پژوهشی دارای موضوعات، اطلاعات و داده های حساس از جمله طرح های پژوهشی ملی و بین المللی مرتبط با کارآزمایی های بالینی بررسی ایمنی و اثربخشی واکسن ها، مقایسه اثربخشی و عوارض واکسن، کارآزمایی های بالینی بین المللی با مداخلات جدی و حساس با استفاده از داروهای جدید خارج از فارماکوپه ایران و یا روش های درمانی جدید با حمایت مالی خارج از کشور، که به صورت چند مرکزی اجرا می شوند، باید صرفاً در کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش بررسی و در صورت تصویب، شناسه اختصاصی این کارگروه را دریافت نمایند. صدور مصوبه و شناسه اخلاق برای این قبیل طرح ها توسط سایر کارگروهها و کمیته های اخلاق در پژوهش فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.


تاریخ انتشار خبر : 1401/06/13