اطلاعیه مهم در خصوص حساب کاربری سامانه

تصویر خبر

بدینوسیله به اطلاع می رساند از ابتدای آبان ماه 1401 تغییر نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه، فقط از طریق ارسال درخواست کتبی حاوی نام و نام خانوادگی، کدملی، سال تولد و شماره تماس متقاضی از ایمیل شخصی ایشان به ایمیل مدیریت سیستم به نشانی rms@uswr.ac.ir امکان پذیر خواهد بود.


تاریخ انتشار خبر : 1401/08/01